INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI. Intumbero y'uyu mugambi ni ukubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, izo mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Rindira gato...

Ururirimbo rwa PALIPEHUTU


Burundi gihugu ca Basokuruza
Bwirukiro haguruka ugabe intahe
Intahe y'amahoro mu makungu

Bene igihugu twari tuyanyotewe
Imyaka ibinjana turi mu buja
Barundi vuza impundu hangaza Rurema
Uburundi bwiganzuye uwabuganza atabugaba

Cibare c'amata n'ubuki
Teka ry'abawe mu makungu
Mutima w'Afrika

Imana yakuremye nikuzigame gahoraho
Iruhutse Burundi wagowe menshi
Warakubaguwe waracuzwe bufuni na buhoro
Abawe tugutuye ishaka n'ibikorwa gushika gupfa

Burundi ragi ry'abashwiragijwe
Rutare rw'ubumwe rw'abawe bose
Nkinzo y'imfuvyi n'abapfakazi

Tugusabiye kuri Rugiravyose
Ramutswa intahe mu mashinga2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi