Rindira gato...

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO


INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI ufise intumbero yo kubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Hirya no hino
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Sindagira unsange


Mugabo wanjye jye mugabo nkunda
Ngarukira sinagusenze
Disi nagusanze nisanga
Kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye
None aho mbereye ngeri y'urugo rwawe
Ndandahagara nkagandurwa n'abagenzi
Nditsahamura nkikirizwa n'abahetsi
Nahindukira ngo umfate mu mugongo
Nkagangahurwa n'ubwigunge
Naragiwe n'ubwigenge bwawe

Sindagira unsange dusabane
Nka cyera utaransuhuka
Cyera nkikiri rudasumbwa
Ukinsimbagiza abasizi bakansingiza

Nakuganye naragukunze
Reka kwiheza mu rwawe
Ngo ushikurwe n'amahanga
Reka kurarikira iby'isi
Bituma udashyigikira urwo washinze
Garura umutima ku byawe mugenzi
Dore inka zirakamwa ibigega birahunitse
Imice yabuze kibeyura inkangaza rukabugira
Inzara ihari ni imwe
Ni intimba y'umutima ugukunda

Sindagira unsange dusabane
Nka cyera utaransuhuka
Cyera nkikiri rudasumbwa
Ukinsimbagiza abasizi bakansingiza

Erega iwacu ni ahantu
Sinagishijwe na Ruzagayura
Sinahunze amahoro y'akarande
N'impamvu y'uguhoza si yo yanteruye
Sindi ikinege sindi n'ikinegu
Sindi impunzi sindi n'imfubyi
Sindi igicibwa sindi n'incike
Naje mpurujwe n'uruga...
Urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwacu

Sindagira unsange dusabane
Nka cyera utaransuhuka
Cyera nkikiri rudasumbwa
Ukinsimbagiza abasizi bakansingiza