INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI. Intumbero y'uyu mugambi ni ukubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, izo mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Rindira gato...

Ikinjana ca 20


Yewe jewe naragowe
Yewe jewe naragowe

Eee nanje ngo naravutse
Ndaheza mvukira urwimo
Nagize ngo ndakura
Ikigoyi kiratera
Abantu barahona

Narambaje Kiranga
Narasenze Rugiravyose
Ndasaba amaragamo
Ndasaba gukira ibiza
Ese ayo niboneye

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Dawe akancira agace
Eka na mawe akambarira
Uheze uzire umuziro
Ntukigere uyaga abiri
Yo kuri ino ngoma

Bwarakeye ntera imbere
Narahuye n'abashengeye
Turayaga turaseka
Nkama ngira ngo ni rwo rukundo
Buraca barangura

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Barundi, Barundikazi
Abataravuka bazokwumva ivyabaye mu kinjana ca 20 nk'umugani.
Yamara ibinyamakuru n'amaradiyo bizobamenyesha yuko ibara ryaguye.

Iyobobobobooooo
Iyobobobobooooo
Iyobobobobobobo

Uwahoze ngo ari pfampfe
Ni we yabaye umwasi rutura
Urumva rero se bane
Ntimuzobone ayo nabonye
Birahama mu kuzimu

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Bahaga
Bahaga


2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi