Lyrics: Amajambo y'indirimbo
Rindira gato...


Agahogo k'Abarundi

Fideli Bonifasi Kiraranganya


Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Mu gitabo ciwe mu ntangamarara arandika
Ukugene bahora bakundana bakanama rimwe
Uko ni ko baronse intahe yo kwikukira
Umukoloni aratekera utwiwe arataha
Umuganwa atari umugani amaze kugandagurwa
Abarundi ni ho batangura gucanamwo
Uri aba PP aba Porona canke aba PDC
Bari basigaye batagicana uwaka

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Mu 1965 hari abadenderejwe kuba bateye ku kirimba
Ukudenderekanya urubanza rwitiriwe NTUNGUMBURANYE
Amatati hagati ya Muramvya na Bururi
1972 abasirikare bakiha inkumbi mu banyagihugu
Umwami Ntare wa 5 bagacisha ku buhombo
Nk'uko vyatehuwe mu migambi ya Simbananiye

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya

Tubisoma mu gitabo
Cahishuriwe umuganwa
Fideli Bonifasi Kiraranganya
Bahaga
Bahaga