INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI. Intumbero y'uyu mugambi ni ukubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, izo mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Rindira gato...

Tiroryinka (Yasa n'irirenga)


Hariya iwacu iyo nakuriye
Habaye umwana yari intore
Yari umuyabaga yarezwe runtu
Yari akarorero mu runganwe

Uyo mwana ni katihabwa
Yarakunze eka yarakundwa
Yari umukirisu ntiyasiba misa
Ni ko yarezwe ntiyahemuka

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Naho yankunda nanje nkamukunda
Si je namujanye ihibambewe
Barayamaze ngo hayaga abangana
Abatware ni bo bamuntwaye

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Nzohora nicara kuri ka gasozi
Ku mucamo hamwe yahora aca
Nzotega amaso y'uko yogaruka
Aze anzaniye wa mutima

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Bahaga
Bahaga


2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi