Rindira gato...

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO


INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI ufise intumbero yo kubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Hirya no hino
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Tiroryinka (Yasa n'irirenga)


Hariya iwacu iyo nakuriye
Habaye umwana yari intore
Yari umuyabaga yarezwe runtu
Yari akarorero mu runganwe

Uyo mwana ni katihabwa
Yarakunze eka yarakundwa
Yari umukirisu ntiyasiba misa
Ni ko yarezwe ntiyahemuka

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Naho yankunda nanje nkamukunda
Si je namujanye ihibambewe
Barayamaze ngo hayaga abangana
Abatware ni bo bamuntwaye

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Nzohora nicara kuri ka gasozi
Ku mucamo hamwe yahora aca
Nzotega amaso y'uko yogaruka
Aze anzaniye wa mutima

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga
Yitwa Tiroryinka yasa n'irirenga

Bahaga
Bahaga