INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI. Intumbero y'uyu mugambi ni ukubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, izo mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Rindira gato...

Ntibazi ico bakora


Abaryango bagakorana
Ngo bashaka gukosha
Umwana w'umukobwa
Bwarakeye kabiri
Arabamaramaza
Ntiyashaka kugenda
Kuri uyo mutama
Angana se amuvyara
Uyo murondo
Bamugira igicibwa

Nibaza ko ari mw'Ijuru
Yicaranye n'Abamalayika
Hambavu y'Abatagatifu
Arabona hano kw'isi
Abo bansi b'urukundo
Akwongorera Imana Data
Ati ntibazi ico bakora
Ntibazi ico bakora

Yanse guhemukira
Wa musore vyakundanye
Intambanyi yaronka
Agaheza akazitura
Umwamikazi w'urukundo
Ntibitevye na gatoya
Wa mukobwa utanka
Agatwara imbanyi
Uri wa musore
Aramwihakana

Nibaza ko ari mw'Ijuru
Yicaranye n'Abamalayika
Hambavu y'Abatagatifu
Arabona hano kw'isi
Abo bansi b'urukundo
Akwongorera Imana Data
Ati ntibazi ico bakora
Ntibazi ico bakora

Abantu igihugu
Basidukanye n'iyonka
Baja kuraba
Aho bamuta
Mu gisumanyenzi
Yarihweje abo bantu
Bamuciriye urubanza
Wa musore yamuhenda
Agwa mu gahundwe
Yapfuye atanishe

Nibaza ko ari mw'Ijuru
Yicaranye n'Abamalayika
Hambavu y'Abatagatifu
Arabona hano kw'isi
Abo bansi b'urukundo
Akwongorera Imana Data
Ati ntibazi ico bakora
Ntibazi ico bakora

Bahaga
Bahaga


2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi