INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO ni umwe mu migambi myinshi y'IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI. Intumbero y'uyu mugambi ni ukubegeraniriza indirimbo zo hirya no hino na cane cane iz'i Burundi, izo mu Rwanda na Tanzaniya.

Agahogo k'Abarundi
Inyarwanda
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
Lyrics: Amajambo y'indirimbo

Rindira gato...

Mama wo kwa Mutama


Tukiri bato mawe
Waraturungika mu Mugamba
Kwiga imico kavukire
No kuramutsa incuti

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Akira mwana ico cansi c'amata
Usomeze uwo mutsima
Handiho ntuzokura
Wishinga imvuzo hamwe n'intete

None ehe raba twarakuze
Dushwibagiye mu gahinga
Ese ukubura akaryo
Mbega tuzosubira ryari

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ububiligi ni uruja n'uruza
Hari indya z'ubwoko bwose
Narasumye amateke
Ndabura imvuzo haba n'intete

Ariko sindahebura
Ndabituye Imana
Umusi uri izina
Ni kabiri na rimwe tubonane

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ejo ukabona ndagarutse
Nzoheza ndakurwe mu nda
Sinze nsubira inyuma
Ntariye imvuzo hamwe n'intete

Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Akira mwana ico cansi c'amata
Usomeze uwo mutsima
Handiho ntuzokura
Wishinga imvuzo hamwe n'intete

Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ndakumbuye
Mama wo kwa Mutama
Hamwe na Nibogora

Ndakumbuye

Bahaga
Bahaga


2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi