Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
Ibibazo vyerekeye Uburundi
  1. Umugwa mukuru w'igihugu c'Uburundi ni uyuhe?
  2. Igihugu c'Uburundi caronse intahe yo kwikukira ryari?
  3. Ni ayahe mabara agize ibendera ry'Uburundi?
  4. Ni ibihe bihugu bihana urubibe n'Uburundi?
  5. Uburinganire bw'igihugu c'Uburundi bungana gute?

GUKARISHA UBWENGE
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
BURUNDI URI AGAHORE
Abărōngōye Uburŭndi
Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2019 Ikirundi ku ngurukanabumenyi