Uwutaganiriye na se ntamenya ico sekuru yasize avuze [ Imyibutsa y'ikirundi]
Ikirundi ku ngurukanabumenyi

Evode Ntahonankwa aragira ati: Nyegera ntite wumve, nawe uzotitira abandi

None rero hinge tube turatita. Muri kino gice c'amayagwa dutegekanya gutororokanya:

Si igikorwa coroshe namba! Kubw'iyo mpamvu turabasavye ngo mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi kandi bushikana umusiba ku mugezi.

AmayagwaGUKARISHA UBWENGE


Abărōngōye Uburŭndi


Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.